Leggi e ascolta l’antologia scritta e parlata


Per ascoltare le pronunzie è necessario attivare il player flash che può essere scaricato gratuitamente cliccando qui.

il vento e il soleil vnto e il s1leversione in slovenonekoc sta se veter in sonce prepirala kdo ie mocneisi nek1g sta se vter in s1nze preprala gd1 le mognlsi dogovorila sta se da zmaga tisti ki prisili popotnika ki ie ta dogovorla sta se da mga tsti ki prisli pop1tnika ki le t cas prisel po cesti da slece plasc veter zacne prvi hudo gas prisu po zesti da slge plsg vter agn pervi kud1 pihati toda cim mocneie piha tem tesneie se popotnik zaviia pkati t1da gim mognle pka tem tesnle se pop1tnik avla v plasc koncno se veter navelica tedai pride sonce na vrsto v plsg k0ngno se vter navelga tedl prde s1nze na versto svoie zarke upre v popotnika ga vedno boli ogreva in ga s sv0le xrke upr v pop1tnika ga vdno bol ogrva ii ga s tem pripravi da slece plasc in veter ie moral priznati da ie tem priprvi da slge plsg in vter le m1rau printi da le sonce mocneises1nze mognlse